Home > Driver Dvd > Driver Dvd Nec Nd-6650a

Driver Dvd Nec Nd-6650a

De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. To fix this I would like you to: Click Start Click Run Type in " regedit" and click Ok When in the registry editor I would like you to navigate to:

Probleemoplossingen en verbeteringen Fixes - Not Applicable Enhancements - Enhanced write support for additional brands of DVD R media Versie Versie 103D, A02 Categorie Verwisselbare opslag Releasedatum 22 dec 2006 Laatst Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Help us by reporting it Need help? Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. read this article

U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. What do I do now? 12-28-2007, 11:04 AM #4 techpro5238 Guest Posts: n/a OS: Now restart your computer and see if the drive is working. 12-28-2007, Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy.

Dabit Your computer is showing the Error 39 for your CD Drive. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. ND-6650A Optical Drive ND-6650A is a Slim-Size (12.7mm) optical drive with 8x write speed that supports DVD+/- formats and DVD+R /-R dual layer disc. Nederland Do more with Dell Partnerprogramma TechCenter Over Dell Bedrijfsinformatie Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven Betrokkenheid van de klant Vacatures Dell nieuwscentrum Dell Technologies Juridisch Advertenties en e-mails Privacybeleid Juridische Bepalingen Algemene

TechSpot is a registered trademark. Thanks for the help! 09-29-2008, 10:47 AM #10 ToffiCap Registered Member Join Date: Sep 2008 Posts: 1 OS: Win XP Big thankyou to techpro5238! Please note that JavaScript and style sheet are used in this website,Due to unadaptability of the style sheet with the browser used in your computer, pages may not look as original.Even http://www.driverscape.com/download/_nec-dvd%2B-rw-nd-6650a-ata-device If you wish to upgrade the firmware, you do so at your sole and exclusive risk.

Dit kan uw computer beschadigen. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek

MD5: 389d6cc81c8bc017fef7f52d7f274e6e SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen Dimension This will help if you installed a wrong driver. Probeert u het later nog eens. I guess the driver for my DVD-RW drive was infected and deleted.

To fix this I would like you to: Click Start Click Run Type in " regedit" and click Ok When in the registry editor I would like you to navigate to: It is working now. Jump to main content. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn

All Rights Reserved. Gear in this thread ND-6650A NEC ND-6650A NEC ND-6650A ND-6650A NEC Nec 8X Laptop Dvd+/-Rw Drive More on ND-6650A NEC ND-6650A NEC ND-6650A Price: $68.87 NEC ND-6500A / ND-6650A- Disk drive I also tried to download a flash driver (?) and every time I run the "NECND66_v103C.exe", it pops up with the error "Target NEC ND-6650A is not found correctly". Click on 'Power Off'. 6.

BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. I would like to add a big thanks to you for this information.

Can you help please?

I tried to resolve in the manner you described to mr.dabit, loaded Regedit etc and got to the CLASS entry you id and the set of nos BUT could not find Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. It delivers high performance for writing and reading while being compatible with 10 optical disc varieties. Don't know how I would have fixed this problem otherwise!!

Every time I run the "NECND66_v103C.exe", it pops up with the error "Target NEC ND-6650A is not found correctly". U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. I never would have figured this out on my own. De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software.

Do not forget to check with our site as often as possible in order to stay updated on the latest drivers, software and games. The NEC firmware upgrade below should not be used with external USB / FireWire drives or with OEM drives from HP, DELL, Medion, Fujitsu, Siemens, Gateway, or any other OEM manufacturer. Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

NEC takes no responsibility for any errors or problems with any firmware upgrade. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. If the firmware upgrade is not performed correctly or if the power supply is interrupted during the upgrade, the drive may be rendered unusable. Skip site menu.

Please check back next week on: http://www.techsupportforum.com/content to see my article up. 03-25-2008, 07:22 AM #9 Spectreman Registered Member Join Date: Mar 2008 Posts: 1 OS: Windows xp All rights reserved. U stemt ermee in om deze wetten na te leven.